Obecné Word layouty AE136


Historie #

Verze Popis změny Datum
1.0.0.0 První verze 01.01.2000

Obecný popis #

Toto rozšíření přidává nové editovatelné Word Layouty pro obchodní doklady.

Účtovaná prodejní faktura #

Přidáno Word rozvržení pro Účtovanou prodejní fakturu. V dialogu sestavy v poli Rozložení sestavy lze vybrat Typ rozvržení "Word". Pomocí akce Exportovat rozvržení a Nahradit rozvržení lze dokument stáhnout a upravit podle potřeby.

Účtovaný prodejní dobropis #

Přidáno Word rozvržení pro Účtovaný prodejní dobropis. V dialogu sestavy v poli Rozložení sestavy lze vybrat Typ rozvržení "Word". Pomocí akce Exportovat rozvržení a Nahradit rozvržení lze dokument stáhnout a upravit podle potřeby.