Automatické párování věcných položek AE008


Obecný popis #

Toto rozšíření umožňuje automaticky párovat věcné položky. Párování probíhá v závislosti na nastavení buďto během účtování nebo v naplánované úloze.

Párování vybraných položek #

Rozšíření dále umožňuje spustit automatické párování na vybrané položky přímo v seznamu věcných položek. Párování probíhá dle nastavení na kartě finančního účtu.

Na řádcích vybereme veškeré řádky, které chceme spárovat.

Na stránce "Věcné položky" v liště hlavičky: Akce > Funkce > Automatické párování.

V seznamu lze zvolit pole, podle kterého párování bude probíhat. Pokud není na kartě účtu povoleno částečné párování, systém položky spáruje pouze pokud jejich celkový součet bude nula.

 • Pokud má uživatel zvolený pouze jeden řádek, spárují se při hromadném párování (Více položek (MD) vůči více položkám (DAL)) jen položky, které odpovídají vybranému způsoby automatického párování.
 • Pokud má uživatel zvoleno více řádků, spárují se při hromadném párování (Více položek (MD) vůči více položkám (DAL)) veškeré položky podle vybraného způsoby automatického párování.
 • Pokud uživatel zvolí jednotné párování (Jedna položka (MD) vůči více položkám (DAL)), spáruje se vybraná položka s jednou další položkou, pokud je jednoznačně určená. (Pokud existuje více položek se stejnou cenou, položka se nespáruje)

Párování více položek #

Pro aktivování této funkce je nutné na kartě Nastavení Financí aktivovat pole Povolit párování více věcných položek v sekci obecné. Rozšíření dále umožňuje na kartě Věcné položky vyrovnat více věcných položek najednou. Tuto akci můžeme nalézt v sekci Funkce -> Vyrovnat více položek.

Po rozkliknutí této akce je nám zobrazena stránka Vyrovnat věcné položky, kde je možné vybrané položky označit akcí Označit, která označí námi vybrané položky, nebo akcí Označit vše, která označí všechny položky načtené na stránce. Označené položky lze poznat podle pole ID vyrovnání kam se propisuje ID uživatele, který položku vyrovnal/vyrovná. Pokud chceme naše rozhodnutí změnit je možné položky odznačit pomocí akcí Odznačit nebo Odznačit vše. Dále jsou na stránce informační pole v dolní sekci a to:

 • Saldo -> určuje saldo aktuálně označených řádků
 • MD částka -> MD částka aktuálně označených řádků
 • Dal částka -> Dal částka aktuálně označených řádků

Pokud chceme označené řádky aplikovat je nutné použít akci Použít, které nám zobrazí dialogovou hlášku jestli chceme opravdu pokračovat ve vyrovnání. Po potvrzení je vyrovnání aplikováno dle vybraných položek. Již vyrovnané položky lze zobrazit přes akci Vyrovnané položky.

Uzavření nulových položek při účtování #

Pokud při účtování vzniknou položky s nulovou částkou, systém podle hodnoty pole Automatické uzavření nulových položek na kartě příslušného finančního účtu tyto položky uzavře.

Zároveň je možné ve frontě úloh naplánovat proceduru s ID 80041, která uzavře i nulové položky vzniklé před nasazením rozšíření.

Nastavení #

Nastavení automatického párování se nachází v sekci "Párování položek" na kartě finančního účtu.

Funkce polí:

 • "Automatické párování položek" určuje pole, dle kterého automatické párování probíhá. Pokud chcete párování deaktivovat, vyberte první (prázdnou) možnost.
 • "Způsob automatického párování" určuje zda bude automatické párování probíhat během účtování nebo přes plánovanou úlohu.
 • "Zpětně párovat od" určuje pomocí vzorce data datum, od kterého bude probíhat párování v plánované úloze
 • "Povolit částečné párování" určuje zda budou položky spárovány i v případě, kdy celková suma není nula

Na stránce Karta finančního účtu je pole Automatické uzavření nulových položek (ANO / NE), které podmiňuje uzavírání nulových položek vzniklých při účtování.

Naplánování úlohy #

Plánovanou úlohu lze založit v seznamu "Položky fronty úloh".

Pokud založíme novou frontu úloh, je nutné v liště hlavičky nastavit novou úlohu na připraveno: Proces > Nastavit stav na připraveno.

Povinné údaje:

 • Typ spouštěného objektu - Procedura
 • ID spouštěného objektu - 79002

Dále je nutné zvolit dny a čas, kdy se úloha bude spouštět. Toto nastavíme v sekci Perioda. Zde zaškrtneme veškeré dny, kdy se má úloha spouštět.

 • Počáteční čas - určuje dobu, ve kterou se bude úloha spouštět.