Správa pohledávek a zákazníku AE040


Obecný popis #

V rozšíření byly přidány reporty pro správu pohledávek a zákazníků:

 • Kontrola doby splatnosti
 • Salda zákazníků
 • Přehled položek zákazníků na šířku
 • Pohledávky 30-60-90

Reporty #

Kontrola doby splatnosti #

ID sestavy: 79028

Report kontrolující dobu splatnosti, je možno filtrovat na jednotlivé zákazníky a jejich položky.

 • Zde je pouze potřeba nastavit, zda-li chceme Zobrazit detaily
 • Dále můžeme použít filtry na zákazníky a položky zákazníka

Salda zákazníků #

ID sestavy: 79029

Report zobrazující salda zákazníků, kde můžeme najít zúčtovací datum, všechny typy dokumentů, číslo externího dokladu, zůstatek salda a datum splatnosti.

 • Datum od & Datum do - Interval pro kontrolu salda
 • Tisknout detaily - Detaily jednotlivých položek
 • Tisknout souhrn dle měn - V závěrečné části reportu je vytištěn souhrn dle měn
 • Tisknout dle zákazníka/měn - V závěrečné části reportu je vytištěn souhrn dle zákaznika a jeho měn
 • Tisknout souhrn dle účtoskupiny - V závěrečné části je vytištěn souhrn dle účtoskupin
 • Zobrazit zbývající částku k datu - Zobrazí jaké je saldo k Datu do
 • Filtry na položky zákazníky

Přehled položek zákazníků na šířku #

ID sestavy: 79030

Report vypisující přehled všech položek zákazníka. Můžeme filtrovat na konkrétní typy dokumentů a třídit výstup dle různých kritérií.

 • Typy dokumentu - Pokud není nic vybráno, tiskne se vše
 • Třídit dle - Třídí dokumenty podle dokladu, zákazníka, data splatnosti nebo zúčtovacího data
 • Filtry - Filtr na položky zákazníka

Pohledávky 30-60-90 #

ID sestavy: 79031

Report zobrazující pohledávky všech nebo nafiltrovaných klientů. Pohledávky jsou zobrazovány po uživatelem definovaných časových intervalech.

 • Splatnost - Zde se dá vybrat buď Dozadu (před splatností) nebo Dopředu (po splatnosti)
 • Částka v LM - Pokud zaškrtnuto, částky jsou tisknuty v lokální měně místo původní.
 • Do data - Omezení pohledávek datem (do tohoto data funguje funkcionalita Splatnost dozadu/dopředu)
 • Tisk souhrnu dle zákazníků - Souhrn podle jednotlivých zákazníků
 • Tisk souhrnu dle účto skupin - Souhrn podle jednotlivých účto skupin
 • Intervaly - Možnost nastavení vlastních pásem na stáří pohledávek
 • Filtry na zákazníka a zákaznické položky

Zjednodušené rovržení pro export do excelu #

K dispozici ke stažení je zjednodušené .rdlc rozvržení pro snadný export to excelu. Toto rozvržení lze nastavit na stránce Výběr rozvržení sestav. Stáhnout

Plné rozvržení pro export do excelu #

Přidání nového plného rozvržení Pohledávky 30-60-90 - Excel export pro snadný export do Excelu.

 • Při tisku souhrnu dle zákazníků:
  • Možnost tisku sloupce poznámky uvedené v Položkách zákazníka.
  • Možnost tisku sloupce účtovací skupiny zákazníka.
  • Možnost tisku sloupce účtu pohledávek z Účto skupiny zákazníků.
 • Při tisku souhrnu dle účto skupiny:
  • Možnost tisku sloupce účtu pohledávek z Účto skupiny zákazníků.
 • Při nezvolení tisku v lokální měně je na konec přidán sloupec Celkem v LM s částkami převedenými do lokální měny.