Periodic orders AE093


Obecný popis #

Rozšíření upravuje prodejní hromadné objednávky pro použití na periodické vytváření/účtování prodejních objednávek.


Do hlavičky stránky "Hromadná prodejní objednávka" přidána pole:

  • Stav periodické objednávky
  • Období fakturace
  • Období upozornění
  • Datum poslední fakturace
  • Datum následující fakturace
  • Datum příštího upozornění

Zároveň jsou skryta akce Vytvořit objednávku, Vydat a Znovu otevřít, a pole Stav.

Při přepnutí Stav periodické objednávky na "Připraveno" dojde ke kontrole vyplnění množství a jednotkové ceny v řádcích.

U pokud ještě nebyla prodejní hromadná objednávka zpracována, a Datum poslední fakturace ještě není vyplněno, je možno určit hodnotu Datum následující fakturace. V opačném případě je hodnota vypočtena dle Období fakturace a Datum poslední fakturace.

Podle Datum následující fakturace v hlavičce se vyplňuje datum odeslání nově vytvořených řádků.

Na stránku "Karta zákazníka" přidáno pole Období upozornění, kde lze určit hodnotu, která se vyplní do stejnojmenného pole při změně zákazníka v prodejní hromadné objednávce.


Přidána sestava Zpracovat periodické objednávky, která zpracovává prodejní hromadné objednávky, u kterých je Datum příštího upozornění dřívější než aktuální datum a Stav periodické objednávky je "Připraveno". Při spuštění lze vybrat, zda se podle prodejní hromadné objednávky má prodejní objednávka pouze vytvořit, nebo i následně zaúčtovat. Sestavu lze také spustit pomocí akce Zpracovat periodické objednávky v záložce Proces na stránce Hromadná prodejní objednávka.

Po vytvoření objednávky se v prodejní hromadné objednávce navrhnou řádky na příští období, a aktualizují se hodnoty Datum poslední fakturace, Datum následující fakturace a Datum příštího upozornění.

Pokud je v řádku vytvořené prodejní objednávky upravena cena, změna se propíše do původního řádku prodejní hromadné objednávky a do řádku navrženého na příští období.

Nastavení #

Rozšíření nevyžaduje další nastavení.