Evidence dokladů AE032


Obecný popis #

Rozšíření umožňuje manuálně zadávat došlé doklady a z nich dále zakládat standardní prodejní nebo nákupní doklady v systému.

Došlý doklad #

V došlém dokladu lze definovat většinu údajů dostupných v prodejních a nákupních dokladech. Po výběru typu zdroje (zákazník/dodavatel) je nutné vybrat typ dokladu, se kterým bude došlý doklad spojen, v poli "Propojit s dokladem typu". Pole "Typ došlého dokladu" je pouze pro evidenci došlé korespondence.

Dosly doklad

V došlém dokladu lze buďto zvolit číselnou řadu a poté manuálně založit nový doklad pomocí akce "Vytvořit doklad" nebo vybrat existující doklad přes proklik v poli "Číslo dokladu". V případě výběru číselné řady dojde okamžitě k vygenerování nového čísla a posunutí řady - v případě zrušení došlého dokladu zůstane číslo nepoužité.

Při účtování dokladů propojených s došlým dokladem probíhá kontrola částky dokladu proti částce na došlém dokladu.

Z došlého dokladu lze jednostranně zrušit vazbu na napárovaný doklad. Lze také vložit více nových vazeb na existující doklady. Při napárování dalších dokladů lze vybrat automatickou aktualizaci došlého dokladu dle vybraného dokumentu.

Uživatelé s oprávněním pro manuální změnu stavu mohou ručně změnit stav došlého dokladu.

Vazba na došlý doklad se přenáší do zaúčtovaných dokladů. Standardní funkce "Navigovat" je rozšířena o vyhledání v došlých dokladech a dohledání účtovaných dokladů dle interního čísla došlého dokladu.

Došlý doklad lze stornovat. Došlý doklad se přesune do stornovanách došlých dokladů a napárovaný doklad je odstraněn.

Nastavení #

Funkcionalitu je nutné aktivovat v nastavení došlých dokladů přepnutím typu na manuální. Dále je nutné vybrat číselnou řadu interního číslování.

V nastavení lze změnit způsob výpočtu data splatnosti v došlých dokladů a aktivovat kontrolu duplicity variabilních symbolů.

Nastaveni

Protokol změn došlého dokladu #

Přístup do protokolu - a nastavení protokolu - je omezen oprávněním na kartě nastavení uživatele.

V nastavení je možné definovat která pole jsou logována. Logovat lze při vložení a změně došlého dokladu. Dále je možné vynechat doplnění do prázdného pole.

Nastaveni protokolu