Rozšíření výměny dat AE098


Popis #

Tato úprava dovoluje nastavit libovolné spojování 2 textových polí při importu bankovních výpisů přes definici datových výměn. Dále umožňuje import libovolného formátu souboru.

V rámci této úpravy je také možnost zvolit export platebního deníku ve formátu .121 a import bankovních výpisů ve formátech MT940 a CSV.

Definice výměny dat byla rozšířena o možnost vybrat konce řádku pomocí pole Oddělovač záznamů a pomocné pole Převést z UTF-16 do MS-DOS, které může pomoci, pokud při importu nastává chyba "'.', hexadecimal value 0x00, is an invalid character".

Nastavení #

Pro import libovolného souboru vybereme na kartě Definice výměny dat v poli Procedura ext. zpracování dat codeunitu 79151 (Čtení souboru datových výměn). Pro nastavení pravidla pro spojení 2 textových polí zadáme vzorec spojení do pole Pravidla spojení v řádku mapování polí v definici výměny dat. Dovoleno je spojování polí za pomocí %x kdy X udává číslo řádku. Tedy %2 - %1 vytvoří v případě, že řádek 1 obsahuje "123" a řádek 2 "789", 789 - 123.

Pro export platebního deníku ve formátu .121 je třeba nastavit codeunitu 79153 v Nastavení Exportu/Importu Bank.

Pro import bankovního výpisu ve formátu MT940 přes výměnu dat je třeba nastavit Procedura čtení/zápisu na 79150 a Procedura ext. zpracování dat na 1240. Dále v Mapování pole musí být Procedura mapování nastavena na codeunit specifickou pro danou banku, například pro import výpisu Deutsche Bank se musí nastavit codeunit 79187. Aktuálně rozšíření neumožňuje uživatelům určit, která pole se mají importovat.

Pro import bankovního výpisu ve formátu CSV ze stránek Deníky odsouhlasení plateb a Odsouhlasení bank. účtu je třeba v Definice výměny dat nastavit XMLPort čtení/zápisu na 79010 a Procedura ext. zpracování dat na 1240, zatímco v Mapování pole musí být ID tabulky nastaveno na 274, Procedura mapování na 1248 a Procedura násl.zpracování mapování na 79189. S tímto nastavením mohou uživatelé použít Definice řádků a Mapování pole k výběru dat, která mají být importována. Aby se zajistilo, že pouze výpisy dané banky jsou importovány musí být sloupec obsahující číslo bankovního účtu namapován na Název související strany.

Pro import bankovního výpisu ve formátu CSV ze stránky Deník plateb je třeba v Definice výměny dat nastavit XMLPort čtení/zápisu na 79010 a Procedura ext. zpracování dat na 1240, zatímco v Mapování pole musí být ID tabulky nastaveno na 81, Procedura mapování na 1247 a Procedura násl.zpracování mapování na 79192. S tímto nastavením mohou uživatelé použít Definice řádků a Mapování pole k výběru dat, která mají být importována. Aby se zajistilo, že pouze výpisy dané banky jsou importovány musí být sloupec obsahující číslo bankovního účtu namapován na Importované číslo účtu a sloupec obsahující IBAN namapován na Importovaný IBAN.