Rozšířený log změn AE054


Obecný popis #

Rozšíření přidává akci Log změn, která otevře historii změn aktuálně otevřené/označené položky. Stránky s touto novou akcí:

  • Karta zákazníka
  • Karta prodejce
  • Karta zboží
  • BOM komponenty
  • Katalog zboží prodejce
  • Karta kontaktu
  • Křížové odkazy
  • Prodejní ceníky
  • Nákupní ceníky

Nastavení #

Příslušná tabulka, u které chceme změny sledovat, musí mít zapnuté logování v Nastavení protokolu změn.