Elektronické podpisy AE135


Obecný popis #

Rozšíření umožňuje generovat elektronicky podepsané doklady.

Pro verze Business Central 20.0 a vyšší umožňuje podpisovat jakékoliv tiskové sestavy, které jsou generovány na pozadí do formátu PDF, nebo tisknuty uživatelem s možností Odeslat do... -> Dokument PDF. Náhledy tiskových sestav se nepodepisují.

Pro starší verze Business Central umožňuje podepisovat tiskové sestavy, které jsou na pozadí vygenerovány pomocí standardního procesu výběru sestav, například při odesílání dokladů emailem.

Šablony elektronického podepisování #

Na stránce Šablony elektronického podepisování je možné nakonfigurovat šablony, které lze následně přiřadit různým tiskovým sestavám.

Na stránce lze nastavit:

 • Obecné
  • Kód a Popis šablony
  • Informace o Certifikátu
   • Kryptografický otisk - „Thumbprint“ certifikátu. Certifikát musí být dohledatelný vzdálenou službou ATI.
 • Pozice
  • Strana podpisu - Podpis je možné zobrazovat na první stránce sestavy, poslední stránce sestavy, nebo na všech stránkách.
  • Pozice podpisu - Umožňuje zvolit jednu z předdefinovaných pozic podpisu, nebo nakonfigurovat vlastní pozici a velikost
   • Vlastní pozice - Pomocí pozic X (zleva) a Y (zdola) lze nakonfigurovat vlastní pozici a vlastní velikost oblasti pro podpis.
 • Podpis
  • Typ - Určuje, zda se má text vykreslit vedle obrázku, s obrázkem na pozadí, nebo vůbec (samotný obrázek). Možnosti "Obrázek za textem" a "Obrázek vedle textu" jsou zaměnitelné, není-li vybrán žádný obrázek.
  • Text
   • Samotný Text - Umožňuje určit vlastní text, který se bude na tiskové sestavě zobrazovat.
    • Text podporuje dosazení substitucí, jako například aktuální datum, čas, jméno uživatele apod. Substituce lze zobrazit kliknutím na tlačítko možností pole (⋯).
   • Velikost písma - Umožňuje určit velikost písma. Pole není povinné a při nevyplnění se použije výchozí velikost 12.
   • Písmo - Umožňuje vybrat jedno z předdefinovaných písem, nebo určit cestu k vlastnímu písmu.
    • Cesta k vlastnímu písmu musí být dostupná pro vzdálenou službu ATI.
  • Obrázek podpisu

Ze šablony je možné v akcích spustit Náhled, ve kterém lze vybrat libovolnou sestavu, která se následně podepíše a stáhne.

V případě potřeby je pomocí akce "Kopírovat z šablony" možné kopírovat všechny vlastnosti jiné šablony do aktuálně otevřené šablony.

Nastavení #

Nastavení elektronického podepisování #

Na stránce Nastavení elektronického podepisování lze pro jednotlivé sestavy pomocí jejich ID službu aktivovat, a přiřadit jim šablonu.

Šablony lze zároveň přiřazovat pouze konkrétním uživatelům. Je-li ID Uživatele ponecháno prázdné, šablona se považuje za výchozí a bude použita pro všechny uživatele, kteří nemají nastavenou vlastní šablonu.

Pozor!

Podepisování musí být aktivováno zaškrtnutím pole Aktivní. Řádky, které nejsou aktivovány, budou ignorovány. Bude-li mít uživatel přiřazenou vlastní šablonu, která však nebude Aktivní, bude pro něj využita výchozí šablona.

Ze šablony je možné v akcích spustit Náhled, který spustí zvolenou sestavu, která se následně podepíše a stáhne.

Spojení se službou ATI #

Na stránce Nastavení rozšíření ARTEX je potřeba v kategorii ATI nastavit spojení se vzdálenou službou.

Ve starších verzích Business Central, které nemají k dispozici Nastavení rozšíření ARTEX, se spojení s ATI nastavuje přímo v jednotlivých Šablonách elektronického podepisování v kategorii Obecné.