Správa závazků a dodavatelů AE041


Obecný popis #

Rozšíření obsahuje nástroje usnadňující správu závazků a dodavatelů. Rozšíření se skládá ze čtyř sestav dostupných ve vyhledávání.

Přehled položek dodavatelů #

ID sestav: 79023 (na šířku) a 79024 (na výšku)

Sestava zobrazující přehled položek dodavatelů. K dispozici jsou dvě sestavy, jedna na šířků, druhá na výšku. Před samotným tiskem můźeme nafiltrovat, jaké typy dokumentů chceme zobrazit. Vybírat můžeme z výdeje, faktury, dobropisu, penále, upomínky a refundace. Dále lze sestava třídit dle dokladu, dodavatele, data splatnosti nebo data zúčtování.

Salda dodavatelů #

ID sestavy: 79032

Sestava zobrazující salda dodavatelů. Můžeme filtrovat podle data a souhrny tisknout dle měny, dodavatele/měny, účtoskupiny a máme možnost zobrazit zbývající částku k datu.

Závazky 30-60-90 #

ID sestavy: 79033

Report zobrazující pohledávky všech nebo nafiltrovaných klientů. Pohledávky jsou zobrazovány po uživatelem definovaných časových intervalech.

 • Splatnost - Zde se dá vybrat buď Dopředu (před splatností) nebo Dozadu (po splatnosti).
 • Částka v LM - Pokud zaškrtnuto, částky jsou tisknuty v lokální měně místo původní.
 • Do data - Omezení pohledávek datem (do tohoto data fungje funkcionalita Splatnost dozadu/dopředu).
 • Tisk souhrnu dle zákazníků - Souhrn podle jednotlivých zákazníků.
 • Tisk souhrnu dle účto skupin - Souhrn podle jednotlivých účto skupin.
 • Intervaly - Možnost nastavení vlastních pásem na stáří pohledávek.
 • Filtry na dodavatele a položky dodavatele

Zjednodušené rovržení pro export do excelu #

K dispozici ke stažení je zjednodušené .rdlc rozvržení pro snadný export to excelu. Toto rozvržení lze nastavit na stránce Výběr rozvržení sestav. Stáhnout

Plné rozvržení pro export do excelu #

Přidání nového plného rozvržení Závazky 30-60-90 - Excel export pro snadný export do Excelu.

 • Při tisku souhrnu dle dodavatelů:
  • Možnost tisku sloupce poznámky uvedené v Položkách dodavatele.
  • Možnost tisku sloupce účtovací skupiny dodavatele.
  • Možnost tisku sloupce účtu závazků z Účto skupiny dodavatele.
 • Při tisku souhrnu dle účto skupiny:
  • Možnost tisku sloupce účet závazků z Účto skupiny dodavatelů.
 • Při nezvolení tisku v lokální měně je na konec přidán sloupec Celkem v LM s částkami převedenými do lokální měny.