Import/export bank AE012


Obecný popis #

Nové sestavy pro import/export #

Sestavy rozšiřují standardní importy bankovních výpisů a exporty platebních příkazů o podporu více tuzemských i zahraničních formátů souborů.

Rozšiřující sestavy:

Směr Typ Číslo Název Typ souboru Banka / použití
Import Sestava 79000 Import GPC GPC obecné použití pro soubory typu GPC ( ČSOB CZ )
Import Sestava 80037 Import GPC-CS GPC Česká spořitelna - GPC formát
Import Sestava 79043 Import STA STA Multicash - obecný
Import Sestava 79116 Import Tatrabank GPC Tatrabank ve formátu CAMT053
Import Sestava 79106 Import Citibank GPC Citibank ve formátu CAMT053
Import Sestava 79061 Import ČSOB GPC ČSOB zahraniční výpis ( ČSOB EUR )
Import Sestava 79062 Import Raiffeisenbank GPC Raiffeisenbank
Import Sestava 79101 Import Raiffeisenbank 2 GPC Raiffeisenbank
Import Sestava 79064 Import MT940 strukturovaný STA Multicash - Unicredit
Import Sestava 79088 Import Raif MultiCash STA Raiffeisenbank - Multicash
Import Sestava 79096 Import MT940 CitiBank OUT CitiBank - Multicash
Import XMLPort 79000 Import výměny dat - univerzální CSV Univerzální import CSV
Import Sestava 79115 Import VUB SK GPC GPC VUB SK
Import Sestava 80009 Import MT940 Unstructured STA HSBC - Multicash
Export Sestava 79001 Export KPC ČSOB KPC ČSOB
Export Sestava 79020 Export KPC ČS KPC Česká spořitelny
Export Sestava 79042 Export dta DTA Multicash
Export Sestava 79045 Export KPC KB KPC Komerční banka
Export Sestava 79048 Export KPC RB KPC Raiffeisenbank
Export Sestava 79065 Export MT940 UCB DTA Multicash - Unicredit
Export Sestava 79067 Gemini Export .f84 Gemini - univerzální
Export XMLPort 79002 Sepa Credit XML Sepa platby
Export Sestava 79089 Export CFD MultiCash CDF Raiffeisenbank tuzemské platby - MultiCash
Export Sestava 80038 Export KB BEST KB BEST Komerční Banka - KB BEST (.ikm)
Export Sestava 80048 Export UCB MultiCash DTA UCB - MultiCash (.dta)

Další úpravy #

Toto rozšíření dále rozšiřuje systém:

 • Uložení specifického symbolu po změně čísla účtu ve výpisu (standardně se po změně čísla účtu ve výpisu specifický symbol vynuluje a je nutné ho vyplnit znovu)

 • Kontrola duplicitních platebních příkazů - systém kontroluje a zvýrazňuje řádky platebního příkazu které se odkazují na položku v jiném nebo vydávaném příkazu

 • Kontrola vyplnění variabilní a konstantního symbolu - při vydávání platebního příkazu se provádí kontrola vyplnění variabilního a konstantního symbolu

  • Kontroly je třeba aktivovat na kartě Bankovního účtu (záložka "Platební příkazy/Bankovní výpisy")
 • Na kartě zákazníka jsou 2 nová pole: Číslo bankovního účtu (platby) a Kód bankovního účtu (platby).

 • Na kartě dodavatele jsou 2 nová pole: Číslo bankovního účtu (platby) a Kód bankovního účtu (platby).

 • Na kartě Nastavení exportu/importu banky přidáno nové pole: Formát bankovního účtu. Pole změní vnitřní rozložení importovaných souborů.

 • Pokud uživatel zadá Číslo zákazníka a pokud prodejní doklad není typu: Dobropis, Vratka a zároveň je neprázdný Kód bankovního účtu (platby) z Karta zákazníka tak se do pole Kód bankovního účtu propíše hodnota Kód bankovního účtu (platby).

 • Pokud uživatel zadá Číslo dodavatele a pokud Nákupní doklad není typu: Poptávka, Objednávka, Faktura, Hromadná objednávka a zároveň je neprázdný Kód bankovního účtu (platby) z Karta dodavatele tak se do pole Kód bankovního účtu propíše hodnota Kód bankovního účtu (platby).

 • Pokud uživatel zadá Číslo zákazníka do Upomínky tak se do pole Kód bankovního účtu propíše hodnota Kód bankovního účtu (platby).

Na stránce Deník Plateb se v poli Saldo bankovního účtu po zaúčtování vypočítává saldo po vydání.

 • Pokud uživatel zaškrtne Datum z řádku bankovního výpisu v Nastavení financí dojde při vytvoření řádků deníku k použití data z řádku bankovního výpisu namísto z hlavičky bankovního výpisu.

 • Pokud uživatel zaškrtne na kartě bankovního účtu volbu Připravit nespárované platby do deníku, tak se po zaúčtování deníku plateb založí řádky do Finančního deníku, které budou založené na zaúčtované řádky z deníku plateb, které byly zaúčtovány na účet nepřiřazených plateb. Tyto řádky budou automaticky vyrovnány proti zaúčtované položce z deníku plateb. Dále bude ke každému řádku ještě vytvořen další řádek s předvyplněnou částkou a typem Zákazník/Dodavatel, dle toho zda-li se jednalo o příchozí, nebo odchozí platbu.

 • Na kartu Finančních deníků byla přidána akce Vyrovnat nespárované platby, kterou je nutné vytáhnout přes funkci přizbůsobit stránku. Tato akce nám automaticky vyrovná nespárované platby pro typ účtu zákazník/dodavatel podle částky a variabilního symbolu s položkami zákazníka/dodavatele.

 • Byla přidána možnost napamovat Data Exchange přímo na řádky bankovního výpisu. V Nastavení exportu/import banky je potřeba nastavit ID procedury zpracování 80042 a zároveň Kód definice výměny dat. V mapování pole v definici výměně dat je potřeba nastavit ID Tabulky 31253 a Procedura mapování 80039.

 • V případě, že má uživatel v rámci určitého bankovního účtu zapnuté tlačítko Používat výchozí bankovní účet pro měnu, vždy se pro platby v prodejních a servisních dokladech automaticky použije Kód bankovního účtu (platby), pokud je ovšem nastaven na kartě zákazníka.

 • Nové pole Saldo bylo přidáno na kartu Deník Plateb. Toto pole ukazuje zbývající částku z platby, která je reprezentována aktuálním řádkem.

 • Nová akce Převést rozdíl na účet byla přidána na kartu Deník Plateb, do skupiny akcí Proces. Tato akce vytvoří nový řádek v Deníku Plateb za účelem převodu přebytkového množství z aktuálního řádku na nově vytvořený řádek. Pro nový řádek použije stejný bankovní účet, který je uveden v aktuálním řádku. Pro pole Částka použije hodnotu nově vytvořeného pole Saldo z aktuálního řádku. Hodnota polí Typ účtu a Číslo účtu je vybrána uživatelem.

Vydané bankovní výpisy #

Nová pole:

 • Konečný stav
 • Pořáteční stav

Před vydáním bankovního výpisu uživatel vidí jaký je stav na účtu v poli Počáteční stav. Po vydání bankovního výpisu uživatel vidí konečný stav v rámci vydaných bankovních výpisů v poli Konečný stav. Uživatel může vidět jaký je stav v rámci účtu po vydání bankovních výpisů v poli Konečný zůstatek bankovních výpisů, které se nachází na kartě bankovního účtu.

Nastavení #

Šablony se nastavují na stránce Nastavení exportu/importu banky.

 • Pro šablonu je potřeba nastavit unikátní Kód
 • Nastavit Název
 • Nastavit požadovaný Směr na Import nebo Export
 • Podle typu z tabulky doplnit ID požadované sestavy, XMLPortu a/nebo codeunity
 • Při nastavování univerzálního importu CSV je potřeba nastavit i pole Kód definice výměny dat.
  • Výměny dat lze nastavit na stránce Definice výměny dat
 • Nastavit kódování - MSDos/UTF-8/UTF-16/Windows/Kódová stránka

Na kartě bankovního účtu lze poté v kategorii Transfer v polích pro formáty importu a exportu vybrat z nabízených šablon importu/exportu.

Po nastavení importu je na kartě Bankovního výpisu možné využít akci Import bankovního výpisu, která spustí dialog výběru souboru z počítače a následný import.

Po nastavení exportu je na kartě Platebního příkazu možné využít akci Vydání v kategorii Vydat a následně zvolit možnost "Vydat a exportovat".

Speciální nastavení GEMINI exportu (Report 79067) #

 • Určeno pro zahraniční platby
 • Kód banky příjemce se bere z řádku vydaného platebního příkazu z pole "Cust./Vendor Bank Account Code", konkrétní informace o bance dále z tabulky Customer Bank Account, Vendor Bank Account nebo Bank Account v závislosti na typu řádku.
 • Informace o příjemci (jméno, adresa...) pocházejí v závislosti na typu řádku platebního příkazu z tabulky Vendor, Customer nebo Bank Account
 • Měna je specifikována na řádku platebního příkazu
 • Export kontroluje vyplněná pole Country/Region Code, IBAN, Name v tabulce Customer Bank Account/Vendor Bank Account/Bank Account
 • Export kontroluje vyplněná pole Country/Region Code, Address, City v tabulce Vendor/Customer/Bank Account

Speciální nastavení SEPA exportu (XMLPort 79002) #

 • Určeno pro platby v rámci SEPA prostoru v měně EUR
 • Kód banky příjemce se bere z řádku vydaného platebního příkazu z pole "Cust./Vendor Bank Account Code", konkrétní informace o bance dále z tabulky Customer Bank Account, Vendor Bank Account v závislosti na typu řádku.
 • Informace o odesílateli bere z informací o společnosti, informace o bance odesílatele bere z hlavičky platebního příkazu
 • Export kontroluje vyplněná pole IBAN a SWIFT Code v Řádku platebního příkazu
 • Export kontroluje pole IBAN a SWIFT Code v tabulce Bank Account, která je vyplněná v hlavičce platebního příkazu
 • Nedovolené znaky jako jsou čárky a háčky jsou převedeny do přijatelného formátu pro SEPA
 • Je nutné zároveň nastavit codeunitu pro SEPA Export (79036)

Nastavení nespárovaných plateb #

Na kartě Bankovní účet je třeba nastavit šablonu a název deníku, kam se budou navrhovat nespárované platby

 • Šablona nespárovaných plateb
 • Deník nespárovaných plateb

Nastavení zachování popisu v deníku plateb #

 • Na kartě bankovního učtu je pole Zachovat popis transakce v sekci deník plateb, které pokud máme aktivováno, tak se při změně informací v deníku plateb zachovává pole popis.

Popis řádku platebního příkazu #

 • Na stránce Popisy řádku platebního příkazu lze definovat vzorec, podle kterého se bude vytvářet popis řádku platebního příkazu. Vzorec se tvoří pomocí zástupných znaků.
 • Definované zástupné znaky
  • %1 = typ dokladu
  • %2 = číslo dokladu
  • %3 = číslo partnera
  • %4 = název partnera
  • %5 = číslo externího dokladu
  • %6 = variabilní symbol
  • %7 = specifický symbol
  • %8 = konstantní symbol
  • %9 = text položky
 • Definovaný Popis řádku platebního příkazu lze přiřadit bankovnímu účtu v sekci Platební příkazy v polích Popis platebního příkazu a Popis platebního příkazu (zahraniční).