ISIR AE022


Obecný popis #

Rozšíření umožňuje kontrolovat insolvenční stav zákazníka.

Přidává do systému stránku Protokol ověření ISIR, ve kterém je možné procházet provedené kontroly stavu insolvence jednotlivých zákazníků. Dále je zde stránka Statusy dlužníků, které nám určují pro které stavy vrácené ze služby je dlužník veden jako stále v insolvenci, nebo je insolvenční řízení uzavřené a neaktivní. To se rozližuje podle pole Aktivní dlužník.

Kontrola stavu insolvence zákazníka se provádí:

 1. Manuálně spuštěním akce Ověřit ISIR na kartě jednotlivých Zákazníků
 2. Manuálně spuštěním akce při procházení Protokolu ověření ISIR
 3. Automaticky při výběru zákazníka na prodejních dokladech (dle nastavení níže)

Dále je možné i nastavit kontrolu automaticky pomocí sestavy Hromadná kontrola ISIR (80011). V dialogu sestavy se nastavuje e-mail, na který bude odeslán seznam zákazníků, kterým se změnil insolveční status. E-mail se odešle, pouze pokud je v nastavení ISIR povolená možnost Notifikovat emailem hromadnou kontrolu ISIR.

Kontrola #

Výsledek kontroly z rejstříku ISIR se vždy zapisuje do Protokolu ověření ISIR. Pokud má výsledek vyplněný Druh stavu konkursu, propíše se i na kartu zákazníka do pole Stav ISIR v kategorii Obecné.

Je-li v nastavení zapnuta automatická kontrola na prodejních dokladech, systém zkontroluje nejprve Protokol ověření ISIR a pokud v něm nenajde záznam vyhovující požadavkům četnosti kontroly dle nastavení, provede po potvrzení uživatele kontrolu v rejstříku.

První kontrola v rejstříku Opakovaná kontrola dle nastavení

Pokud kontrola selže a zákazník se bude nacházet v insolvenci, dojde k upozornění nebo chybě dle nastavení.

Kontrola insolvence z prodejního dokladu

Nastavení #

 • Nastavení služby ISIR
  • zde je možné nastavit službu pro CZ a pro SK. SK služba je stejná jako CZ, ale pole obsahují slovo SK. Funkcionalita je pro oba státy stejná.
  • Webová služba ISIR - URL adresa na službu, přes kterou se bude kontrola provádět. Toto pole musí být vyplněno, aby se kontrola provedla.
  • Doba platnosti - Pomocí vzorce určuje, jak často se má kontrola provádět.
  • Způsob varování - Určuje, jakým způsobem má systém pokračovat v případě, že je zákazník v insolvenci. Systém nabízí 4 možnosti způsobu varování:
   • Varování - uživateli se zobrazí varovná hláška.
   • Potvrzení - systém vyžaduje po uživateli potvrzení k pokračování.
   • Chyba - zde dojde k přerušení procesu bez možnosti dalšího pokračování.
   • Nevarovat - systém ignoruje varování
  • Povolit kontrolu dokladů pro služby na pozadí - Povolí kontrolu ISIR pro doklady které se zakládají ve službách na pozadí.
 • Nastavení prodeje a pohledávek má nové pole v kategorii Obecné
  • Kontrola platnosti ISIR v dokladech.
   • Je-li toto nastavení vypnuto, nebude se provádět kontrola při zvolení zákazníka na prodejních dokladech. Tudíž ani nedojde k upozornění dle nastavení v Nastavení služby ISIR.
 • Zákazníci musí mít na svých kartách vyplněné .
 • Nastavení pro hromadnou kontrolu ISIR
  • Notifikační email hromadné kontroly ISIR - Určuje e-mail, který bude využit jako výchozí cíl kam bude odesílán seznam zákazníků se změněným stavem insolvence.
  • Notifikovat emailem hromadnou kontrolu ISIR - Tato možnost lze vybrat pouze pokud je vyplněné pole Notifikační email hromadné kontroly ISIR. Toto pole nám určuje zda-li při hromadné kontrole ISIR chceme odeslat na určený e-mail seznam zákazníků se změněným stavem insolvence.
  • V E-mailových scénářích je možnost volby Hromadná kontrola ISIR -> Tato možnost nám určí pod jakým scénářem bude odeslán e-mail.