Inventura dlouhodobého majetku AE043


Obecný popis #

Rozšíření umožňuje zpracovat inventuru dlouhodobého majetku. Inventuru lze navrhnout a zapsat v deníku inventury DM pro jednotlivé umístění DM.

Položky deníku lze založit ručně nebo přes akci "Navrhnout inventuru DM" hromadně. Hromadný návrh umožňuje nafiltrovat určitý majetek nebo umístění. Dále lze navrhnout pouze majetek s poslední inventurou před zadaným datem.

V inventuře lze zapsat datum a poznámku. Po zapsání inventury přes akci jsou založeny položky inventury. Ty lze přes akci zobrazit v přehledu dlouhodobého majetku nebo na jednotlivých kartách DM.

Inventuru lze zpracovat v mobilní aplikaci Business Central. V deníku je pro aplikaci připravena karta řadku deníku, dostupná přes akci "Karta". Na kartě je nutné zadat číslo DM a datum inventury, případně poznámku, a potvrdit přes akci.

Počáteční inventura #

Počáteční inventura určuje hodnotu majetku dle umístění DM k datu. Inventuru lze vypočíst pomocí sestavy "Návrh prvotní inventury DM". Před návrhem je nutné existující položky počáteční inventury odstranit.

Sestavy #

Inventurní soupis DM #

Zobrazuje detailní rozpad počáteční inventury po jednotlivých DM, rozdělený dle umístění.

Dodatečný inventurní soupis #

Udává rozdíl hodnoty majetku vůči počáteční inventuře. Sestavu lze vytisknout v souhrném náhledu.

Nastavení #

Rozšíření neobsahuje žádné nastavení.