Rozšířené náhledy účtování AE010


Obecný popis #

Rozšíření přidává nové funkcionality do náhledu účtování, konkrétně do náhledu věcných položek. Systém standardně zobrazuje pouze jednotlivé pohyby na účtu, s pomocí tohoto rozšíření je možné zobrazit součty za jednotlivé finanční účty, případně salda účtů před a po zaúčtování transakce.

Zároveň je náhled účtování přidán do dalších deníků, ve kterých standardně není

  • Deníky zboží
  • Deníky přecenění
  • Deníky přeřazení zboží
  • Deníky fyzické inventury

Náhledy účtování v těchto denících se chovají obdobně (a zobrazují obdobné informace) jako standardní náhledy účtování v prodejních či nákupních dokladech, případně ve finančních denících.

Nastavení #

Bez nutnosti specifického donastavení.