Prodejní doklady AE047


Nastavení #

V Nastavení prodeje a pohledávek je potřeba vyplnit Výchozí marže změny ceny bundle v % pro správnou funkčnost funkce Přepočítat cenu bundlu.

Obecný popis #

Toto rozšíření přidává možnost navazování řádků v dokladech, tvorbu takzvaných „bundles“. Řádky navázané na sebe lze poté v tiskových sestavách zobrazit jako jeden řádek, který je součtem stejných řádků zboží. Tento doplněk je zakomponován jako volba před tiskem dokladu.

Na řádcích jsou nová pole Číslo bundle a Hlavní bundle.

  • Nejprve si uživatel musí zvolit hlavní řádek. To udělá tak, že zaškrtne na vybraném řádku pole Hlavní bundle.
  • Poté uživatel musí vyplnit Číslo bundle hlavního řádku.
  • Následně se na tento řádek mohou vázat jiné řádky, dokud mají shodné DPH.
  • To uživatel provede tak, že na řádku, který chce navázat rozklikne Číslo bundle a vybere bundle hlavního řádku.

Lze navázat řádky i na typ "Poznámka" a vložit tam v tu chvíli pole DPH a Cena Celkem. Po nastavení pole Číslo bundle řádku a na request page zaškrtnuté možnosti "Tisk Bundlu" se sestava vytiskne s touto úpravou.

Na řádcích Prodejní objednávka akce Řádek > Přepočítat cenu bundlu:

  • Tato akce vyzve uživatele k zadání nové ceny nebo marže pro přepočet dle nákladů jednotlivých řádků.
  • Všechny řádky musí mít vyplněnou hodnotu Pořizovací cena, jinak je zobrazena chyba. Pokud marže klesne pod hodnotu Výchozí marže změny ceny bundle v %, která je nastavena v nastavení, uživatel je upozorněn při potvrzování akce přepočtu. Uživatel je zároveň graficky upozorňován již při nastavování ceny/marže - pokud marže klesne pod výchozí hodnotu, zčervená. Pokud cena klesne pod celkové náklady, zčervená.

Pokud chce uživatel změnit popis, číslo bundlu nebo nastavit jiný řádek jako hlavní bundle, tak lze tyto změny provést přes akci na řádku v sekci Spravovat pomocí akce Upravit bundle. Po rozkliknutí této akce se nám zobrazí seznam řádků ze zaúčtované prodejní faktury, kde lze přepsat libovolně číslo bundlu a popis. Pokud chceme přenastavit hlavní bundle je nutné prvně odškrtnout již nastavený bundle a až poté je možné zvolit jiný.

Podpis #

Na kartách Zaměstnanců a Informacích o společnosti lze nyní v informačním okénku Razítko a podpis (vpravo na stránce) nastavit obrázek s razítkem a podpisem zaměstnance, resp. společnosti.

Razítko a podpis se poté může zobrazovat na vybraných sestavách, v závislosti na individuálních zákaznických úpravách. V tomto modulu nejsou upravovány žádné sestavy.

Možnost tisku #

Při volbě tisku lze na "requestpage" vybrat možnost, jestli chceme doklad vytisknout s nebo bez bundlu. To znamená, že i když dojde k navázání řádků na sebe, tak stále nemusíme tuto funkcionalitu využít. Pokud ovšem vybereme možnost tisku s bundlem, tak při samotném vytištění uvidíme v dokladu již svázané řádky, tak jak jsme je sami nastavili.