Automatické přikládání příloh AE053


Obecný popis #

Rozšíření umožnuje definovat, které přílohy faktur a upomínek se mají automaticky přikládat k odesíláným e-mailům.

Do seznamu příloh se dostaneme proklikem na Přílohy v pravé části okna (kliknutím na počet dokumentů). Zde je možné přidávat nové soubory a příznakem Přiložit k e-mailu nastavit, jestli mají být automaticky přikládány.

Přílohy

Nastavení #

Na stránce Nastavení financí je možné v poli Maximální počet příloh pro e-mail nastavit maximální počet příloh pro e-mail. Pokud je pole ponecháno prázdné, maximání počet příloh není omezen. V případě, že je zaškrtnuto pole Zobrazit chybu po překročení limitu příloh a zároveň je překročen limit příloh, není uživateli umožněno e-mail odeslat, v případě nezaškrnutí, je uživatel pouze informován o překročení definovaného limitu.