Krátící koeficienty AE042


Obecný popis #

Funkcionalita rozšiřuje tvorbu výkazu DPH, která je zajištěna rozšířením Podpora tvorby DPH a výkazů (AA-AE038). Zajištuje správný výpočet položek DPH výkazu (řádků) v závislosti na platném zálohovém a vypořádacím koeficientu. Součástí řešení je také tisková sestava, která přehledně zobrazuje součtové řádky a výslednou čátku k vypořádání za zadané období.

Nastavení #

Pro to, abychom se mohli dostat do tabulky definujicí jednotlivé koeficienty pro platné období, je potřeba otevřít konkrétní kartu výkazu DPH ze seznamu. Ten najdeme ve vyhledávání pod "Přehled výkazů DPH".

PrehledVykazu

Konkrétní výkaz si rozklikneme a v záložce "Navigace" zvolíme možnost DPH koeficienty. Ty jsou zpravidla platné pro určitý rok. Vypořádací koeficient nevyplňujeme ručně, ale je vyplněn poslední období v roce pomocí speciální funkce.

DPHKoeficienty

Hodnoty koeficientů jsou ukládány jako desetinné číslo menší než 1, nikoli v procentech.

KoefSeznam

Pro správné fungování funkce výpočtu hodnot řádků je potřeba u použité šablony DPH výkazu definovat kódy atributu DPH. (Šablona výkazu DPH -> Navigace -> Šablona -> Kódy atributu DPH)

SablonaDPH

Pro každý řádek vykazu je potřebné určit zda není součástí výpočtu vypořádacího koeficientu (pole Výpočet vypořádacího koeficientu - čitatel, jmenovatel) a typ řádku ve vztahu ke krátícím koeficientům. Typ řádku může být prázdný (ve funkci není použit) nebo nabývá jedné z následujících hodnot:

  • Krácený odpočet
  • Zálohový koeficient (%)
  • Zálohový koeficient (hodnota)
  • Součet obsahující krácený odpočet
  • Vlastní daň
  • Nadměrný odpočet
  • Vypořádací koeficient (%)
  • Vypořádací koeficient (hodnota)
  • Daň na výstupu

Akce "Návrh řádků" #

Rozšíření využívá akci návrh řádku ze závislého rozšíření (více informací viz dokumentace Podpora tvorby DPH a výkazů (AA-AE038)). Proces návrhu řádků je rozšířen o výpočet hodnot řádků, které jsou ovlivněny krátícími koeficienty.

Akce "Vypočítat hodnotu koeficientu vypořádání DPH" #

Akce vypočítá hodnotu koeficientu vypořádání DPH pro aktuální období dle nastavení kódů atributu DPH. Lze spustit pouze z výkazu, který je posledním v DPH roce.

vyporadaniHodnota

Akce "Vypočítat částku vypořádání DPH" #

Předpokladem ke spuštení akce je úspěšně vypočtená hodnota vypořádacího koeficientu pomocí akce "Vypočítat hodnotu koeficientu vypořádání DPH". Akce do řádků výkazu vypočítá a doplní hodnoty pro řádky typu "Vypořádací koeficient %" a "Vypořádací koeficient (hodnota)". Dále vytvoří řádek ve finančním deníku s částkou vypořádání DPH dle zadané šablony a listu deníku, zúčtovacího data, čísla dokladu a čísel účtů. Kliknutím na tlačítko Náhled po vyplnění všech polí se akce spustí.

vypocetFinal