Výkaz RETELA AE074


Obecný popis #

Po nastavení číselné řady a nastavení kategorií zboží se můžou začít vytvářet výkazy.

Nový výkaz

Po vytvoření výkazu se automaticky předvyplní rok (podle Pracovního data) a je třeba vybrat Období hlášení (měsíc nebo čtvrtletí) a Číslo období (1 - 12 pro měsíc, 1 - 4 pro čtvrtletí).

Po výběru období se automaticky nastaví Počáteční datum a Koncové datum.

Poté je pomocí akce Navrhnout řádky možné vygenerovat řádky pod hlavičkou. Pro každou kategorii se založí jeden řádek a na něm se vypočítá celkový počet

  • Exportovaných produktů v kusech
  • Exportovaných produktů v kilogramech
  • Dovezených produktů v kusech
  • Dovezených produktů v kilogramech

Na sestavě jsou zobrazeny tato pole: RETELA_layout Datum a čas výpočtu se zapíše do pole Řádky vypočteny.

Řádky po použití akce

Po vypočítání řádků je možné výkaz vytisknout. Na tiskové sestavě je zobrazeno období, jednotlivé řádky a datum a čas vypočítání řádků. Dialog sestavy obsahuje pole Skrýt nulové řádky, které na vytisknuté sestavě vynechá řádky s hodnotami polí Uvedeno na trh v České Republice (KS) a z toho vývoz (KS) rovnými nule.

Nastavení #

Před vytvářením výkazů je potřeba nastavit Čísla výkazů RETELA. Toto nastavení se nachází na stránce Nastavení zásob v sekci RETELA. Dále je možnost v Nastavení zásob nastavit pole Možnosti hmotnosti pro určení jednotky hmotnosti zboží.

Aby se ve výkazech zobrazovala nějaká data je dále potřeba jednotlivým produktům na Karta zboží nastavit Kategorie RETELA. Ta se nachází v sekci Sledování zboží. Na stránce Kategorie RETELA je možné do seznamu kategorií přidávat další. Příznak Uzavřeno na dané kategorii umožňuje její použití na nových výkazech, pokud je hodnota ANO, nelze vytvářet nové výkazy s touto kategorií. Při změně hodnoty pole na NE systém zkontroluje, že neexistuje zboží, které má tuto kategorii přiřazenou. Kategorii lze na Karta zboží nastavit pouze tehdy, je-li pro Základní měrnou jednotku zboží nastavena Hmotnost v kilogramech.

Na stránce Kategorie RETELA lze pomocí akce Inicializovat Kategorie nastavit výchozí hodnoty kategorií. Při zobrazení dialogu musí uživatel vybrat měrné jednotky pro hmotnost a množství (zpravidla KG a KS).

Přidáno výběrové pole měrných jednotek kusů: vztah na číselník měrných jednotek.

Při zvolení Kódu kategorie retela na kartě zboží se kontroluje, zda Měrná jednotka zboží obsahuje jednotku kusů a má vyplněnou hmotnost.