Integrace Sharepoint AE077


Obecný popis #

Toto rozšíření umožňuje nahrávat přílohy na sharepoint pomocí Graph API. Nahrávací procedura přesouvá přilohy dokumentů do sharepoint pomocí plánovatelné úlohy 79093 (Process Sharepoint Profiles). Úloha zároveň odstraní dokumenty, které již nejsou nikde připojeny.

Sharepoint dokumenty #

Seznam dokumentů nahraných přes rozšíření. Obsahuje název, datum a čas, id uživatele, sharepoint url a sharepoint id.

Sharepoint dokument lze ze seznamu otevřít, stáhnout nebo přesunout do jiného definovaného umístění.. Dále je možné zobrazit všechny navázané Přílohy dokladů pomocí prokliku Odkazy. Dokumenty, které nemají žádnou svázanou přílohu je možné odstanit. Odstraněné dokumenty jsou odstraněny nejen z BC ale i ze vzdálené Sharepoint složky.

Sharepoint Documents

Nastavení #

Závislosti #

  • Graph API (AE068) - rozšíření použité pro komunikaci s graph API

Sharepoint umístění #

Tabulka pro lokální mapování sharepoint sites/drives/složek. Zakládání je řízeno přes asistované nastavení, spuštěno přes akci Nová složka v seznamu umístění.

Sharepoint Locations

Sharepoint profily #

Nastavení tabulek, jejichž přílohy budou odesílány na sharepoint. Nutné nastavení je číslo tabulky a číslo Sharepoint umístění, kam budou dokumenty nahrávány. Dále lze specifikovat filtr přes pole Pohled tabulky. V případě založení více profilů pro stejnou tabulku je jejich pořadí řízeno dle pole Pořadí.

Sharepoint Profiles

Složky Sharepoint profilu #

U profilu lze nastavit dynamicky generované podsložky. Nutné nastavení je Číslo pole, jehož hodnota bude použita pro název složky, a pole Pokud prázdné, které bude použito pokud je hodnota vybraného pole prázdná. Dále je možné definovat formátovací řetězec funkce Format(), který je použit při formátování názvu.

Sharepoint Profile Folders