Rozšíření HR AE057


Obecný popis #

Rozšiřuje stránky zaměstnance a přidává nové stránky týkající se pracovních nástrojů, pracovních pozic a pracovních činností.

Zaměstnanec #

Zaměstnanci #

Do seznamu zaměstnanců přidána pole

 • Číslo pracovní pozice
 • Název pracovní pozice

Přidána akce Pracovní pozice, která otevře seznam pracovních pozic přiřazených k danému zaměstnanci.

Karta zaměstnance #

Do karty zaměstnance byla přidána pole

 • Záložka Obecné
  • Číslo pracovní pozice
  • Název pracovní pozice
  • Kód lokace
  • Kategorie bezpečnosti práce
 • Záložka Osobní
  • Číslo OP
  • Číslo ŘP
  • Datum platnosti ŘP
  • Znamení zvěrokruhu

Na stránku byly také přidány části Pracovní nástroje a Dokumenty Zaměstnance.

Do záložky Proces přidána akce Pracovní pozice, která otevře seznam pracovních pozic přiřazených k danému zaměstnanci.

Do záložky Zaměstnanec přidány 2 nové akce Pracovní smlouva a Předávací protokol sloužící k tisku daných dokumentů. Tisk pracovní smlouvy závisí na čísle šablony, které se automaticky přenese z pracovní pozice.

Na stránku přidáno pole Firemní email a Primární email. Primární email může být pouze jeden na jednu pracovní pozici. Tento email je propisován do karty zaměstnance na přiřazené pozici do pole Firemní email.

Pracovní nástroje #

Přidána stránka Pracovní nástroje typu seznam, který obsahuje informace o předmětech přiřazených k zaměstnanci. Seznam má vlastnosti stromového menu, ve kterém lze sbalit a rozbalit větve na základě nadřízeného nástroje.

Pro vybraný nástroj lze otevřít Karta pracovních nástrojů, v níž jsou dodatečné informace specifické pro auto a SIM kartu.

Pracovní pozice #

Přidána stránka Pracovní pozice, která uchová administrativní informace o zaměstnanci. Na stránce jsou dvě pole, jejichž název a nastavitelné hodnoty závisí na hodnotě polí Kód globální dimenze 1 a Kód globální dimenze 2 v Nastavení financí.

Ze seznamu lze otevřít k danému záznamu stránku Karta pracovní pozice, která obsahuje detaily o umístění a provizích.

Změna v poli Kód lokace se přímo propíše do karty zaměstnance. U pracovní pozice lze nastavit nadřízenou pracovní pozici, přičemž se kontroluje, že ve struktuře pracovních pozic nevznikne cyklus.

Pracovní činnost #

Přidány stránky Pracovní činnost a Pracovní činnost pozice. První z nich umožňuje specifikovat detaily činnosti (popis, počet hodin, termíny atd.), a druhá přiřazování činností k pozicím.

Log změn přiřazení pracovního nástroje #

Přidána stránka Log změn přiřazení pracovního nástroje. Stránku lze otevřít pomocí akce Log změn přiřazení pracovního nástroje na stránkách Zaměstnanci, Karta zaměstnance, Pracovní nástroje, Karta pracovních nástrojů, Pracovní pozice a Karta pracovní pozice.

Do logu jsou ukládány informace, když je aktualizováno Číslo pozice u pracovního nástroje, a když je aktualizováno Číslo zaměstnance u pracovní pozice. Ukládány jsou informace o pracovním nástroji, staré a nové pracovní pozici, odpovídajícím zaměstnanci, datumu a času změny, a uživateli, který vykonal změnu.

Nastavení #

Do záložky Číslování v Nastavení lidských zdrojů přidána pole Číselná řada pracovních nástrojů, Číselná řada pracovních pozic a Číselná řada pracovních činností.