Opravné položky k pohledávkám AE031


Obecný popis #

Funkcionalita přidává dvě nové stránky, sestavu a akci:

 • Opravné položky zákazníků (seznam vytvořených opravných položek), kde na stránce jsou následující pole:
  • Číslo položky
  • Typ položky - Možnosti: Opravná položka, Storno opravné položky
  • Číslo dokladu
  • Číslo zákazníka
  • Číslo původního dokladu
  • Číslo položky zákazníka
  • Původní částka (LM)
  • Částka opravné položky (LM)
  • Stav původního dokladu - Možnosti: Plná pohledávka, Částečně uhrazeno, Uhrazeno
  • Zúčtovací datum
 • Nastavení opravných položek (nastavení pro výpočet opravných položek)
 • Sestava Opravné položky k pohledávkám (Inventarizační sestava opravných položek)
 • Akce na stránce fin. deníku Navrhni opravné položky k pohledávkám - Při spuštění lze v okně nastavit:
  • Zúčtovací datum navržených položek
  • Pro storno použít datum vyrovnání - pouze tehdy, pokud chceme stornovat položky s datem vyrovnání.
  • Navrhnout - Vše, Nové položky, Storno položky

Nastavení #

Nastavení se provádí na stránce Nastavení opravných položek.

Nastavení opravných položek

 • V prvních dvou sloupcích se nastavuje platnost nastavení Datum od a Datum do.
 • Ve třetím sloupci se může specifikovat, pro které účto skupiny zákazníků se opravné položky počítají.
 • Maximální a minimální stáří pohledávky udávají, jak staré pohledávky se budou zpracovávat dle Zúčtovacího data.
 • Minimální délka pohledávky po splatnosti určuje, jak dlouho musí být pohledávka po Datum splatnosti, aby byla opravná položka vytvořena.
 • Maximální limit částky pohledávky určuje maximální částku pohledávky. Pro neomezený limit nastavte na hodnotu 99999999.
 • % Pohledávky, určuje o kolik procent se poníží opravná položka oproti původní položce.
 • Účty pro opravné položky udávají, kam budou jednotlivé opravné položky zaúčtovány.
 • Pořadí zpracování udává prioritu, s jakou se položky zpracovávají. Výpočet probíhá od nejnižšího pořadí po nejvyšší.