Změna popisu v účtovaných dokumentech AE013


Obecný popis #

 • Toto rozšíření umožňuje editovat informace v již zaúčtovaných dokladech. Jedná se o doplňující informace, jež nemají vliv na platnost faktury jako takové, tedy např. adresa dodavatele, dodací adresa zákazníka, datum splatnosti a poznámka.
 • Změny dat hlavičky, které nejsou ve formuláři, nelze upravovat.

Nastavení rozšíření #

Pro používání rozšíření není nutné speciální nastavení.

Popis funkcionality, procesy #

Seznam dokladů, které lze takto upravit

 • účtovaná prodejní/nákupní faktura
 • účtovaný prodejní/nákupní dobropis
 • účtovaná prodejní dodávka
 • účtovaná nákupní příjemka

Můžeme upravit:

 • Hlavičku:

  • V hlavní liště vyberete akci: Akce > Funkce > Upravit Data.
   • Upravit lze vše ze sekce: Upravitelná pole.
 • Řádky:

  • V řádcích vyberete akci: Řádek > Spravovat > Upravit popis, Přidat řádek nebo Smazat řádek.
   • Upravit popis: upraví popis aktuálně vybraného řádku.
   • Přidat řádek: přidá nový řádek s popisem před / za aktuálně vybraný řádek.
   • Smazat řádek: smaže aktuálně vybraný řádek.

OMEZENÍ #

Z legislativních důvodů nelze měnit údaje na zaúčtovaném dokladu, jež by měnily jeho význam. Jedná se o údaje o ceně, zákazníkovi, číslo účtu apod. Z tohoto důvodu nelze využít funkci tohoto rozšíření k opravě chybně vydaných dokladů. V případě, že zjistíte, že doklad byl vydán chybně (např. chybná částka, odlišný zákazník) je nutné daný doklad stornovat.

Upravitelná pole: #

Seznam veškerých polí, které lze upravovat:

 • Obecné
  • Text položky
  • Číslo externího dokladu
  • Vaše reference
 • Zákazník-adresa
  • Název
  • Název 2
  • Stát
  • Adresa
  • Adresa 2
  • PSČ
  • Město
 • Dodací adresa
  • Název
  • Název 2
  • Kontakt
  • Adresa
  • Adresa 2
  • PSČ
  • Město
  • Kraj (Aby bylo pole viditelné, je třeba v Nastavení financí nastavit Formát lokální adresy na Město+Kraj+PSČ)
 • Fakturační adresa
  • Název
  • Název 2
  • Adresa
  • Adresa 2
  • PSČ
  • Město
 • Datum
  • Datum splatnosti
 • Popis práce