Dokumentace Business Central 365

Něco zde chybí? Zkuste se přihlásit

MODULY

Navigace v zaúčtovaných dokladech
AE004

Funkcionalita umožňující jednodušší navigaci mezi účtovanými doklady..

Otevřít
Pokročilá správa fronty úloh
AE005

Rozšiření správy automaticky plánovaných úloh ve frontě úloh..

Otevřít
Spuštění objektu a přehled relací
AE006

Funkcionalita umožňující spustit libovolný objekt systému manuálně + zobrazit aktivní přihlášené uživatele..

Otevřít
Automatické párování věcných položek
AE008

Automatické párování věcných položek s možností konfigurace..

Otevřít
Rozšířený přehled majetku
AE009

Rozšířený přehled DM a sestavy DM..

Otevřít
Rozšířené náhledy účtování
AE010

Náhledy účtování deníků zboží; Součty v náhledu věcných položek..

Otevřít
Import/export bank
AE012

Importní a exportní sestavy pro bankovní výpisy a příkazy..

Otevřít
Změna popisu v účtovaných dokumentech
AE013

Úprava popisů v prodejních a nákupních dokladech..

Otevřít
Změna DPH účto skupin plátce/neplátce DPH
AE014

Automatická změna DPH obchodních účto skupin pro plátce/neplátce DPH (Zrušeno, zapracováno do AE038)..

Otevřít
Bank. účty dod. z nespolehlivosti plátce
AE016

Funkcionalita umožňuje automaticky zakládat bankovní účty dodavatele dle zveřejněných bankovních účtů..

Otevřít
Hromadný mailing
AE018

Hromadný profil odesílání dokladů - funkce odeslání poté zařadí dokument do Fronty odesílání dokumentů..

Otevřít
Hromadné účtování prodejních objednávek
AE019

Doplněk umožňuje hromadně účtovat objednávky..

Otevřít
Fakturační emaily zákazníka
AE020

Umožňuje u zákazníka specifikovat emaily pro zaslaní faktur a upomínek. Dále obsahuje plánovatelnou sestavu pro založení.

Otevřít
ISIR
AE022

Integrace na insolvenční rejstřík (ISIR)..

Otevřít
Opravné položky k pohledávkám
AE031

Funkcionalita počítající opravné položky k pohledávkám..

Otevřít
Evidence dokladů
AE032

Rozšíření došlých dokladů..

Otevřít
Podpora tvorby DPH a výkazů
AE038

Podpora tvorby DPH, státních a podnikových výkazů..

Otevřít
Správa pohledávek a zákazníku
AE040

Funkcionalita rozšířující přehled o zákazníkovi..

Otevřít
Správa závazků a dodavatelů
AE041

Rozšíření obsahuje nástroje usnadňující správu závazků a dodavatelů..

Otevřít
Krátící koeficienty
AE042

Rozšiření tvorby DPH výkazů využívající zálohový a vypořádací koeficient..

Otevřít
Inventura dlouhodobého majetku
AE043

Sestavy pro stav dlouhodobého majetku od prvotní inventury. Inventorizace majetku..

Otevřít
Integrace tiskáren na štítky
AE046

Umožňuje tisk štítků dle uživatelsky definovaných šablon..

Otevřít
Prodejní doklady
AE047

Doplňek umožňující sjednotit řádky v dokladech a v sestavách..

Otevřít
Pozastávky splatnosti
AE049

Automatického vytváření splátkových kalendářů (pozastávek splatnosti)..

Otevřít
Přenesená daňová povinnost (PDP)
AE050

Automatizace procesů související s fakturací prodeje s PDP..

Otevřít
Věcné položky, originální měny
AE052

Ukládání údajů o měně původního dokumentu do věcných položek..

Otevřít
Automatické přikládání příloh
AE053

Automatické přidávání příloh k emailům faktur a upomínek..

Otevřít
Rozšířený log změn
AE054

Umožňuje snadný proklik z některých stránek do logu změn..

Otevřít
Přepravní jednotky a integrace s přepravci
AE056

Doplněk umožňující rozdělování zboží do přepravních jednotek a následné předávání informací přepravcům..

Otevřít
Rozšíření HR
AE057

Správa pozic, nástrojů a aktivit zaměstnanců..

Otevřít
Balíkobot
AE058

Integrace balíků se službou Balíkobot..

Otevřít
Návaznosti číselných řad
AE063

Návaznosti číselných řad..

Otevřít
Mail to Incoming Document
AE064

Automatické generování došlých dokladů z Office 365 e-mail složky..

Otevřít
Výkazy EKO-KOM
AE072

Rozšíření systému o výkazy společnosti EKO-KOM..

Otevřít
Výkaz RETELA
AE074

Rozšíření systému o výkaz společnosti RETELA..

Otevřít
Drag-n-drop
AE075

Enables creating document attachments using drag-n-drop..

Otevřít
Integrace Sharepoint
AE077

Umožňuje přesouvat přílohy dokladů na Sharepoint..

Otevřít
Sešit importu zboží
AE078

Funkcionalita pro zrychlené zakládání zboží a souvisejících údajů..

Otevřít
Rozšíření konsolidací
AE081

Rozšiřuje účtování konsolidací o mapování dceřiných a mateřských účtů..

Otevřít
Položky Zboží
AE084

Automaticky v položkách zboží doplňuje typ původu dokladu pro Nákup, Příjem a Transfer..

Otevřít
Periodic orders
AE093

Extends blanket sales orders with periodic order generation functions..

Otevřít
G/L Entries Application
AE095

Adds the possibility of applying general ledger entries with each other. Also adds the possibility to automatically pair.

Otevřít
Rozšíření výměny dat
AE098

Nové možnosti importu a zpracování dat ve výměně dat (Data Exchange)..

Otevřít
EDI
AE099

Modul pro EDI integraci a vytváření příchozích a odchozích zpráv..

Otevřít
Company Data Exchange
AE100

General tool for copying table data between companies..

Otevřít
Integrace wflow.com
AE102

Integrace portálu wflow.com..

Otevřít
Agreements
AE108

Enables assigning agreements to customers and vendors..

Otevřít
Avíza karetních plateb
AE111

Rozšiřuje systém o automatické rozúčtování transakcí z platebních terminálů..

Otevřít
Platební terminály
AE112

Integrace karetních platebních terminálů..

Otevřít
Recyklační poplatky
AE113

Rozšiřuje systém o funkcionalitu recyklačních poplatků..

Otevřít
Zásilkovna
AE121

Integrace na Zásilkovnu..

Otevřít
Elektronické podpisy
AE135

Umožňuje generovat elektronicky podepsané doklady..

Otevřít
Obecné Word layouty
AE136

Obecná Word rozvržení a přidávání vlastních polí do sestav..

Otevřít