Hromadný mailing AE018


Obecný popis #

Rozšíření umožňuje odesílat e-maily účtovaných prodejních dokladů hromadně. Doklady ve frontě jsou zpracovávány plánovanou úlohou 79005. Vybrané doklady lze ve frontě odeslat okamžitě pomocí akce "Odeslat vybrané".

Pro každý doklad je při odesílání založena jednorázová úloha ve frontě úloh. Položka ve frontě je označena příznakem "Exportováno" s datem a časem exportu. V případě úspěšného odeslání je jednorázová úloha odstraněna, v případě chyby zůstane položka ve frontě v chybovém stavu. Chybu lze zobrazit přes standardní akce fronty úloh.

Nastavení #

Na stránce Nastavení financí je pole Možnosti odesílání položek zákazníka, které má hodnoty Dohromady nebo Odděleně. Výchozí hodnota je Odděleně.

Profil odesílání dokladu #

Dávkový e-mail lze nastavit na kartě profilu odesílání dokladu. Pro aktivování dávkového odesílání je nutné nastavit možnost e-mail na "Ano (Použít výchozí nastavení)". Kód profilu odesílání dokladu je automaticky přenesen z karty zákazníka/dodavatele (plátce/věřitele) do hlavičky dokladu, kde může být dále upraven v záložce Obecné. Vybraný profil na kartě dokladu je pak automaticky použit při jeho odesílání. V případě, že není na dokladu vyplněn, je použit výchozí profil.

Naplánování úlohy #

Plánovanou úlohu lze založit v seznamu "Položky fronty úloh".

Povinné údaje:

  • "Typ spouštěného objektu" - Procedura
  • "ID spouštěného objektu" - 79005

Dále je nutné zvolit dny a čas, kdy se úloha bude spouštět. Příklad výše ukazuje nastavení pro spuštění každý den v týdnu v jednu hodinu v noci.

Hromadné posílání faktur a dobropisů #

Na seznam účtovaných prodejních faktur přidáno do Akcí tlačítko/funkcionalita Hromadné odeslání faktur. Je možnost nafiltrovat dle zúčtovacího data, odeslat faktury pouze po splatnosti nebo zaslat pouze otevřené faktury. Dále lze ještě vybrat, zda-li se mají faktury odeslat v jednom PDF nebo co faktura, to PDF.

Obdobně je na seznam účtovaných prodejních dobropisů přidána akce Hromadné odeslání dobropisů.

Email prodejní dodávky #

Na seznam a kartu účtovaných prodejních dodávek byla do záložky "Tisk/Odeslat" přidána akce "Odeslat emailem". Akce otevře standartní dialog na odeslání emailu, do textu a přílohy vloží sestavy dle výběru sestav a odesílatele nastaví na email zákaznika (Sell-to Customer).

Odesílání položek zákazníka #

Na stránce Položky zákazníka je v sekci Funkce akce Odeslat e-mailem, která odešle vybrané položky jako přílohy v e-mailu. Vybrané položky musí splňovat následující podmínky:

  • Typ dokumentu je buď Faktura, nebo Dobropis
  • všechny položky musí náležet jen jednomu zákazníkovi
  • všechny položky musí mít stejný typ dokumentu

Akce otevře formulář odesílání e-mailu, předmět je ve formátu „Název společnosti – název dokladu“. V závislosti na hodnotě pole Možnosti odesílání položek zákazníka na stránce Nastavení financí budou vybrané položky odeslány buď dohromady ,

  • Pokud je přiloženo více dokumentů, v příloze budou sloučeny do jednoho .pdf dokumentu.

nebo odděleně

  • název každého přiloženého dokumentu je ve formátu „Prodejní faktura / Prodejní dobropis [číslo]“.pdf.