Pokročilá správa fronty úloh AE005


Obecný popis #

Funkcionalita umožňuje automaticky notifikat emailem vybrané uživatele (resp. emailové adresy) při chybě či úspěchu plánované či jednorázově plánované úlohy. Zároveň je možné pomocí této funkcionality automaticky restartovat úlohy v případě chyby.

Nastavení #

Nastavení poštovního protokolu SMTP #

Nová sekce "Notifikace fronty úloh", umožňuje specifikovat e-mail pro odeslání (platí pouze pro starý mailing) a adresáty notifikací jednorázových úloh.

Kategorie fronty úloh #

Nová pole

 • Notifikovat při chybě - zapne funkcionalitu notifikačních emailů pro vybranou kategorii fronty úloh při chybě.
 • Notifikovat při úspěšném dokončení - zapne funkcionalitu notifikačních emailů pro vybranou kategorii fronty úloh při úspěšném dokončení.
 • Email pro odeslání - emailová adresa, ze kterého budou notifikace odeslány. (platí pouze pro starý mailing)
 • Notifikační emaily - emailové adresy, na které bude notifikace odeslána (více adres lze oddělit středníkem).
 • Automaticky restartovat - zapne funkcionalitu automatického restartu pro vybranou kategorii fronty úloh.
 • Automaticky restartovat po - určení času, po jaké době se má úloha automaticky restartovat. Pokud je prázdné, úloha se restartuje při prvním běhu.
 • Maximální počet pokusů o restart - určení maximálního počtu pokusů o restart. V případě úspěšného pokusu se počet aktuálních restartů nuluje. Ponechte 0, pokud má být neomezeno.

Specifika nového mailingu #

 • Pokud je ve Správě funkcí povolena funkce "Aktualizace funkcí: Vylepšené možnosti e-mailu" je odesílatel notifikačního emailu specifikován pomocí přiřazení scénářů emailů na stránkce "E-mailové účty" ke konkrétnímu emailovému účtu.
 • Nově definované scénáře jsou
  • Notifikace fronty úloh - periodická - určeno pro notifikaci periodických úloh
  • Notifikace fronty úloh - neperiodická - určeno pro notifikaci neperiodických úloh

Rozšíření notifikací fronty úloh #

Přidána nová tabulka Vyloučené chyby z notifikací fronty úloh a Položky upozornění. Automatické zasílání e-mailů upraveno:

 • Pokud je v tabulce Vyloučené chyby z notifikací fronty úloh pole Regulární výraz nastaveno na Ne, zkontrolovat zda se zpracovávaná chyba nenachází v tabulce Položky fronty úloh, pokud ano -> e-mail neposílat.
 • Pokud v tabulce Vyloučené chyby z notifikací fronty úloh je pole Regulární výraz nastaveno na Ano, potom se zkontroluje výskyt chyby. Když záznam s Regulárním výrazem obsahuje vyloučenou chybu, e-mail se nepošle.

Do Nastavení financí do sekce E-maily fronty úloh přidáno pole Adresáti notifikací z položek notifikací. Přidáno automatické hromadné zasílání dosud neodeslaných e-mailů, pokud mají vyplněné adresáty, lze vyhledat přes název Odesílání notifikačních e-mailů. Pokud při vytváření e-mail v tabulce Položky upozornění uživatel nechá prázdné pole Adresa notifikačního emailu, vyplní se do něj e-mailová adresa z pole Adresáti notifikací z položek notifikací z karty Nastavení financí.