Recyklační poplatky AE113


Popis #

Rozšiřuje systém o funkcionalitu recyklačních poplatků. Dle nastavení automaticky přidává poplatky do prodejních a servisních dokladů, nebo zobrazuje již zahrnuté poplatky jako poznámky na zaúčtovaných dokladech.

Recyklační poplatky #

Rozšíření přidává nový seznam Recyklační poplatky.

Ze seznamu se lze prokliknout na kartu poplatku, na které najdete pole:

 • Kategorie Obecné
  • Kód
  • Popis
  • Typ produktu - Určuje, zda pro poplatkový řádek použit typ řádku Finanční účet nebo Zdroj
  • Číslo produktu - Určuje číslo finančního účtu nebo zdroje, které bude použito při přidávání poplatkového řádku. Pro typ Zdroj je možné vybrat pouze typ zdroje Stroj.
  • Měrná jednotka - Zobrazuje základní měrnou jednotku vybraného produktu v případě typu Zdroj.
  • Typ poplatku - Určuje, zda se poplatek vyměřuje za kus nebo za kilogram.
 • Kategorie Ceny - Umožňuje nastavit Ceny recyklačních poplatků pro jednotlivé měny a období. Dva řádky ve stejné měně nemůžou mít stejné počáteční datum. Do tohoto seznamu se lze prokliknout přes akci "Související -> Ceny" ze seznamu i karet recyklačních poplatků.
  • Kód měny
  • Počáteční datum
  • Koncové datum
  • Částka

Prodej #

Do řádků prodejní objednávky, účtované prodejní faktury a účtované prodejní dodávky bylo přidáno pole Kód recyklačního poplatku. Toto pole lze vyplnit pro řádky typu "zboží". Zboží nesmí být typu "služba".

Pole se automaticky vyplňuje z měrné jednotky zboží po vyplnění čísla zboží.

Servis #

Do řádků sešitu předmětu servisu, zaúčtované faktury servisu, zaúčtovaného dobropisu servisu a zaúčtované dodávky servisu bylo přidáno pole Kód recyklačního poplatku. Toto pole lze vyplnit pro řádky typu "zboží". Zboží nesmí být typu "služba".

Pole se automaticky vyplňuje z měrné jednotky zboží po vyplnění čísla zboží.

Zahrnuté recyklační poplatky #

Při používání funkcionality zahrnutých recyklačních poplatků je upraven pouze proces účtování prodejních a servisních dokladů, na zdrojových nezaúčtovaných dokladech žádné řádky nevznikají.

Při účtování prodejních dokladů se pro jednotlivé řádky, které mají vyplněné pole Kód recyklačního poplatku zakládají řádky typu "Komentář". Text komentáře se vyplňuje dle Nastavení prodeje a pohledávek, resp. Nastavení správce servisu, dle nastavení zároveň probíhá kontrola nenulového množství na poplatku. Více o nastavení najdete v sekci této dokumentace "Nastavení -> Nastavení prodeje a pohledávek & Nastavení správce servisu".

Délka textu v řádku typu "komentář" je 100 znaků, pokud je text delší, založí se do více komentářů.

Rozšířené recyklační poplatky #

Při používání funkcionality rozšířených recyklačních poplatků je proces upraven již ve fázi nezaúčtovaného dokladu.

Po vyplnění Kódu recyklačního poplatku na řádcích dokladů se za nimi zakládá poplatkový řádek. Kód recyklačního poplatku se na řádku zároveň automaticky vyplňuje po zadání Čísla zboží, je-li to možné.

Založený řádek je nastaven na takové typ a číslo produktu, které je definováno na kartě poplatku. Na řádku jsou vyplněna pole Množství, K dodání a K fakturaci.

V případě poplatku "za kus" tato pole zrcadlí hodnoty polí zdrojového řádku. Případné odlišné měrné jednotky se berou v potaz.

V případě poplatku "za kg" se hmotnost nastavená na té měrné jednotce zboží, která má nastavený recyklační poplatek, násobí s množstvím na zdrojovém řádku. Případné odlišné měrné jednotky se berou v potaz. Pokud měrná jednotka nemá vyplněnou hmotnost, uživateli se zobrazí notifikace.

Pole se automaticky aktualizují při změně polí Množství, Kódu měrné jednotky, K dodání a K fakturaci na zdrojovém řádku.

Poplatkový řádek není možné manuálně měnit ani odstranit. Řádek se automaticky odstraní při vymazání pole Kód recyklačního poplatku na zdrojovém řádku.

Při účtování probíhá kontrola nenulových cen na řádcích dle Nastavení prodeje a pohledávek a Nastavení správce servisu.

Kopie řádků dodávky #

Při používání funkcionality rozšířených recyklačních poplatků je upravena základní funkce pro kopírování řádků dodávky na prodejní faktury (Prodejní faktura -> Řádky -> Funkce -> Kopie řádků dodávky).

V dialogu výběru řádků dodávky se nezobrazují poplatkové řádky, pokud uživatel vybere řádek (řádky), které mají svázané poplatkové řádky, automaticky se zkopírují s nimi.

Vrátit dodávku #

Při používání funkcionality rozšířených recyklačních poplatků je upravena základní funkce pro vracení dodávky (Účtovaná prodejní dodávka -> Řádky -> Funkce -> Vrátit dodávku).

Pokud uživatel vybere řádky, které mají svázaný poplatkový řádek, musí vybrat i poplatkový řádek. Pokud tak neučiní, zobrazí se chyba.

Nastavení #

Zboží #

Na kartu Zboží byli do kategorie Ceny & Prodeje přidáno pole:

 • Kód recyklačního poplatku - Zobrazuje kód recyklačního poplatku nastaveného na měrné jednotce zboží. Toto pole lze přidat i do seznamu Zboží.

Do tabulky byla zároveň přidána pole, dle kterých lze filtrovat:

 • Recyklační poplatek definován - Zda má některá z měrných jednotek zboží nastaven recyklační poplatek.
 • Měrná jednotka recyklačního poplatku - Měrná jednotka zboží, pro kterou je nastaven recyklační poplatek.

Měrné jednotky zboží #

Na stránku Měrné jednotky zboží bylo přidáno pole Kód recyklačního poplatku. Toto pole je viditelné pouze pokud je zboží typu "služba". Stejně jako jiná pole na stránce není možné toto pole upravovat pokud existují otevřené řádky s touto měrnou jednotkou.

Pro každé zboží je recyklační poplatek možné nastavit pouze na jednu měrnou jednotku. Recyklační poplatek nemusí být nastaven na základní měrnou jednotku.

Nastavení prodeje a pohledávek & Nastavení správce servisu #

Do kategorie Obecné byla přidána nová skupina Recyklační poplatky. Zde je potřeba aktivovat funkcionalitu recyklačních poplatků a zvolit jednu z chování funkcionality:

 • Zahrnuté - Tuto možnost vyberte, pokud máte poplatky již zahrnuté v cenách zboží. Při účtování se na účtovanou fakturu za jednotlivé řádky s nastaveným poplatkem přidají komentáře s nastaveným textem.
 • Rozšířené - Tuto možnost vyberte, pokud poplatky nemáte zahrnuté v cenách zboží. Po vybrání zboží řádku se automaticky přiloží řádek dle nastavení na kartě poplatku s množstvím dle měrné jednotky/hmotnosti.

Další pole přidaná do nastavení:

 • Kontrolovat prázdné ceny recyklačních poplatků - Určuje, jaká má být prováděna kontrola prázdných cen recyklačních poplatků. Kontrola se vždy provádí při účtování a to jak pro zahrnuté, tak i rozšířené poplatky.
  • Zahrnuté poplatky - Kontrola probíhá při účtování jednotlivých řádků. Po zaúčtování řádku s nastaveným poplatkem se přidává poznámku s cenou poplatku. Před vložením poznámky se kontroluje, zda je celková cena poplatku nenulová.
  • Rozšířené poplatky - Kontrola probíhá před účtováním dokladu. Kontroluje se, zda mají poplatkové řádky nenulovou cenu. Kontrolují se pouze ty poplatkové řádky, jejichž nadřazené řádky mají nenulové množství.
  • Chování:
   • Nic - kontrola neprobíhá, v případě zahrnutých poplatků se nulové poznámkové řádky nevkládájí.
   • Upozornění - uživateli se při účtování zobrazí potvrzení nulové ceny. Účtování na pozadí proběhne bez přerušení. V případě zahrnutých poplatků se po potvrzení nulové poznámkové řádky nevkládájí.
   • Chyba - účtovací proces je přerušen.
 • Text recyklačního poplatku - umožňuje nastavení textu na fakturách, k dispozici jsou následující substituce:
  • %1 - Jednotková cena poplatku
  • %2 - Celková cena poplatku
  • %3 - Měrná jednotka zboží která má nastavený poplatek, případně "kg", pokud je poplatek za kg
  • %4 - Množství poplatků
  • %5 - Kód měny

Příklad nastavení poznámky: Z toho %2 %5 bez DPH / %4 %3 je recyklační příspěvek (%1 Kč bez DPH za %3).