Fakturační emaily zákazníka AE020


Obecný popis #

Rozšíření umožňuje definovat odděleně fakturační, upomínkový a marketingový e-mail, které lze zadat na kartě zákazníka v sekci Adresa & Kontakty. Do pole lze zadat více adres oddělených středníkem.

Fakturační e-mail je při založení prodejní objednávky, prodejní nabídky, faktury nebo prodejní zálohové faktury vložen do nového pole v hlavičce dokladu. E-maily z faktury jsou odesílány na adresy z tohoto pole.

Dále rozšíření obsahuje plánovatelnou sestavu 79003, která umožňuje hromadně vytvořit, vydat a odeslat e-mailem upomínky. K tomuto se také váže nastavení, které je popsáno v další kapitole.

Rozšíření dále automaticky přikládá faktury do e-mailu vydaných upomínek.

Nastavení #

Pro automatické přikládání faktur do e-mailu s vydanou upomínkou je nutné v Nastavení prodeje a pohledávek zaškrnout pole "Automaticky přikládat nezaplacené faktury".

Pokud je možnost zaškrnutá, tak při odesílání vydané upomínky nebo vydaného penále e-mailem dojde k přiložení všech zaúčtovaných prodejních faktur, které se vyskytují v daném dokladu. V případě, že je faktur k přiložení více, než je nastaveno v poli Maximální počet přiložených faktur, tak dojde ke spojení faktur do jedné.

Upomínky #

U upomínek, které se mají zasílat automaticky, je nutné zaškrtnout pole Automaticky odesílat email, které se nachází na kartě Podmínky upomínky v záložce Úrovně. Pro úpravy pole je nutné zaškrtnout záložku Upravit seznam.

V hlavičce Účtovaná prodejní faktura a v seznamu Účtované prodejní faktury nyní zobrazujeme v základu skrytém poli Počet vydaných upomínek počet všech upomínek, na kterých se vyskytuje daná faktura. Stejné pole uživatel nalezne v Položky zákazníka.

Plánování úloh #

Plánovanou úlohu lze založit v seznamu Položky fronty úloh.

Povinné údaje:

 • Typ spouštěného objektu - Procedura
 • ID spouštěného objektu - 79005

Dále je nutné zvolit v sekci Perioda dny a čas, ve které se úloha bude spouštet.

Sestava #

V sestavě je nutné nastavit zúčtovací datum a datum dokladu. Dialog sestavy lze zobrazit přes akci Dialog sestavy. Data se zadávají pomocí vzorce data. Dále je zde možné odfiltrovat pomocí filtrů zákazníky nebo konkrétní položky.

Přepnout na odeslané #

Plánovaná úloha vytvoří upomínky. Vydá je a pokud mají zaškrnuté pole Automaticky odesílat email, tak je i odešle zákazníkům. V opačném případě dojde k zašrtnutí pole Neodesláno ve vydané upomínce a zároveň dojde k začervenání čísla upomínky v seznamu. Takovéto upomínky lze poté akcí Přepnout na odeslané přepnout v seznamu i kartě.

Nastavení prodeje a pohledávek #

Nová pole:

 • Priorita emailu v sekci Obecné
  • Určuje e-mailový účet, který bude požit pro zasílání faktur.
  • Hodnoty:
   • Zákazník - Je použit Fakturační E-mail ze zákazníka.
   • Fakturační zákazník - je použit Fakturační E-mail z plátce.
   • Dodací adresa - Je použit Fakturační E-mail z dodací adresy. Pokud je prázdná, tak je místo něj Fakturační E-mail ze zákazníka.
   • Nastavení dle zákazníka - Pokud je zákazník odlišný od plátce, tak je použit Fakturační E-mail z plátce. Jinak je E-mail vybrán na základě nastavení pole Priorita emailu na kartě zákazníka.
 • Zdroj emailu pro odesílání v sekci Obecné
  • Určuje, jaký by měl být zdroj e-mailu.
  • Hodnoty:
   • Zákazník - Hodnota pole Fakturační email v Zákazníkovi
   • Doklad - Hodnota pole Fakturační email v dokladu, se kterým uživatel momentálně pracuje (Účtovaný prodejní dobropis / Účtovaná prodejní faktura / Prodejní zálohová faktura)

Zákazník #

Nové pole:

 • Priorita emailu v sekci Kontakt
  • Hodnoty:
   • Zákazník - Je použit Fakturační E-mail ze zákazníka.
   • Dodací adresa - Je použit Fakturační E-mail z dodací adresy. Pokud je prázdná, tak je místo něj Fakturační E-mail.