Mail to Incoming Document AE064


Obecný popis #

Rozšíření přidává plánovatelnou úlohu 79072 Graph e-maily do došlých dokladů, která projde Office365 e-maily ve složce nastaveného uživatele, založí z nich došlé doklady a přesune do zpracované složky.

Při založení jsou vyplněna pole Popis, E-mail a Náhled e-mailu (prvních 255 znaků mailu). Pokud je dle e-mailu nebo domény e-mailu dohledán dodavatel, je předvyplněn. Přes akci Stáhnout e-mail lze stahnout zdrojový e-mail jako .eml soubor.

Došlý doklad

Pro každou přílohu dle povolených přípon je založen jeden došlý doklad. Pokud není žádná z příloh povolena, je přiložen .eml soubor.

Nastavení #

V nastavení Graph API je nutné uvést ID a tajný klíč klientské aplikace založené v Azure portálu.

Aplikace musí mít tato Application oprávnění:

  • Mail.Read (pro čtení mailů a příloh)
  • Mail.ReadWrite (pro přesun mailů mezi složkami)
  • User.ReadAll (pro výběr uživatele synchronizace)

Pro nahrávání dokladů na sharepoint jsou dále potřeba:

  • Files.ReadWrite.All
  • Sites.ReadWrite.All

Dále je nutné vybrat uživatele a jeho složky.

Pole Povolené přípony souborů není povinné, lze přes něj omezit typy souborů, pro které budou došlé doklady založeny. Pokud není žádný vyhovující soubor nalezen, mail je buďto připojen jako .eml soubor nebo přeskočen - dle nastavení v poli Povolený soubor nenalezen.

Dodavatel je dohledáván dle e-mailu. Pole Dohledání e-mailu dodavatele určuje zda je vyžadována přesná shoda, shoda domény nebo zda se má dohledání přeskočit. Pokud není dodavatel nalezen, pole Dodavatel nenalezen určuje zda se má došlý doklad založit bez dodavatele nebo přeskočen.

Přílohy lze ukládat buďto do databáze nebo na sharepoint. Pokud je v poli Úložistě vybrána možnost Sharepoint, je nutné vybrat sharepoint stránku a s ní svázané úložiště. Přílohy jsou ukládány do dvou úrovní - složky po rocích a měsících založení.

Nastavení Graph API

Admin consent pro aplikaci lze přidělit po doplnění tenant id a client id přes následující url: https://login.microsoftonline.com/{tenant-id}/adminconsent?client_id={client-id}