Změna DPH účto skupin plátce/neplátce DPH AE014


Obecný popis #

Pro rozlišení zákazníků/dodavatelů, kteří jsou plátci DPH (resp. neplátci DPH) je použito pole „DPH Účto skupina dodavatele/zákazníka“. Pro plátce i neplátce DPH jsou použity rozdílné DPH účto skupiny (v případě nutnosti navíc rozlišené na speciální účto skupiny dodavatelů/zákazníků). Toto pole bude automaticky měněno na pozadí při vyplnění či odstranění hodnoty z pole DIČ. Na existující doklady (zaúčtované i nezaúčtované) nebude mít změna žádný vliv.

Lze vyplnit DIČ na kartě zákazníka/dodavatele.

DIČ

V případě vyplněného DIČ se propíše DPH účto skupina zákazníka TUZEMSKÉ.

DPH obchodní účto skupina - plátce

Při změně z prázdné hodnoty na vyplněnou hodnotu (či opačně) dojde ke změně pole DPH účto skupina zákazníka/dodavatele dle použitého nastavení.

DPH obchodní účto skupina - neplátce

Nastavení #

Zaměňované skupiny je nutno nastavit v seznamu DPH obchodních účto skupin. Pro skupinu plátce je nutné nastavit odpovídající skupinu neplátce a naopak. Nastavení je rozdělené dodavatele a zákazníky.

DPH obchodní účto skupiny