Rozšířený přehled majetku AE009


Obecný popis #

Funkcionalita rozšiřuje přehledy DM o součtová pole na přehledu DM. Zároveň přidává nové tiskové sestavy obsahující přehledy nejdůležitějších údajů souvisejících s dlouhodobým majetkem.

Tato přehledová pole jsou vždy vztažena k typu knihy DM (viz níže v nastavení).

Sestavy #

Rozšíření obsahuje tyto sestavy:

 1. Rozšířená karta DM
  • Dostupná z vyhledávání a z Akce Rozšířená karta DM v záložce Sestavy v kartě dlouhodobého majetku
  • Zobrazuje vícero informací než klasická sestava Karta DM. Obsahuje navíc například Historie přeřazení
  • Zobrazuje přehled lineárních a zrychlených odpisů s odpovídajícím datem odpisu
 2. Rozšířený přehled DM
  • Dostupný z vyhledávání
  • Jedná o rozšíření standardní sestavy Přehled DM. Sestava obsahuje vícero informací a lze filtrovat dle datumu a knihy odpisů
 3. Přehled DM dle faktur
  • Dostupná z vyhledávání
  • Zobrazuje přehled DM dle nákupních faktur
 4. Přehled DM dle odpisových knih
  • Dostupná z vyhledávání
  • Zobrazuje přehled DM dle odpisových knih. Na sestavě lze zapnout i tisk detailních informací.

Kniha odpisů #

V kartě knihy odpisů přidáno nové pole Typ knihy odpisů v sekci obecné za polem Popis.

Do listu knihy odpisů v kartě DM přidány pole Pořízení, Zařazení, Zhodnocení, Odpisy. Pole jsou dostupné za polem Vyřazeno.

Dlouhodobý majetek #

V seznamu dlouhodobého majetku lze pomocí přízpůsobení přidat nová pole (pole nejsou ve výchozím nastavení zobrazena):

 1. Metoda odpisu
 2. Lineární %
 3. Zrychlený %
 4. Počet měsíců odpisů
 5. Počáteční datum odpisování
 6. Poslední datum odpisování
 7. Pořízení
 8. Daňové zařazení
 9. Daňové zhodnocení
 10. Odpisy
 11. Znehodnocení
 12. Účetní hodnota
 13. Počet měsíců daňových odpisů
 14. Počáteční datum daňových odpisů
 15. Daňové pořízení
 16. Daňové zařazení
 17. Daňové zhodnocení
 18. Daňové oprávky
 19. Daňové znehodnocení
 20. Účetní hodnota daňové knihy
 21. Kód odpisové skupiny
 22. Kód tabulky odpisů
 23. Kód účto skupiny DM

Komponenty hlavního majetku #

Na stránku Komponenty hlavního majetku (dostupné z karty dlouhodobého majetku ze sekce související/hlavní majetek/Komponenty hl.majetku) přidána akce Vytvořit komponenty DM, která umožňuje vygenerovat určitý počet komponent pro určitý dlouhodobý majetek.

Nastavení #

U každé odpisové knihy je nutné nastavit její typ, pole Typ knihy odpisů. Jako typ odpisové knihy je možné určit - Účetní/Daňová/Obecná (podrozvahová).

V nastavení DM je možné určit maximální počet číslic komponent automaticky generovatelných z karty DM (Pole Maximální počet komponent, sekce Obecné).