Bank. účty dod. z nespolehlivosti plátce AE016


Obecný popis #

Toto rozšíření umožňuje nastavit automatické zakládání bankovních účtů dodavatele pomocí načítání zveřejněných bankovních účtů z rejstříku státních institucí. Zároveň lze aktivovat kontrolu zveřejněného bankovního účtu při účtování nákupních dokladů. Přidává taktéž hromadné ověření IČ pro zákazníky a dodavatele pomocí reportu - Hromadné ověření IČ - Zákazníci (lze naplánovat přes frontu úloh).

Lze rovněž spustit hromadné ověřování spolehlivosti plátce pro zákazníky > report - Hromadné ověření spolehlivosti plátce - Zákazníci, pro dodavatele Hromadné načtení spolehlivosti dod..

Při změně DIČ na SKUPINOVE_DPH se tato informace nepropisuje do pole DIČ, ale zůstává původní hodnota. Uživatel si musí dohledat skupinové DIČ a na Kartě zákazníka/dodavatele DIČ ručně aktualizovat.

Vytváření bankovních účtů dle položek nespolehlivosti #

V kartě bankovního účtu dodavatele lze zkontrolovat nespolehlivost plátce DPH dle DIČ dodavatele pomocí akce Kontrola nespolehlivosti plátce DPH v sekci Akce/Funkce. Při aktivaci akce dojde ke kontrole nespolehlivosti v rejstřících státních institucí. Pokud je účet dodavatele nebo zákazníka zveřejněný, tak dojde ke stažení a vytvoření zveřejněných účtů do bankovních účtů dodavatele nebo zákazníka. Stažené bankovní účty jsou poté označeny příznakem zveřejněný bankovní účet na konci sekce Obecné a příznakem Stažený bankovní účet za polem Číslo bankovního účtu v sekci Obecné na kartě bankovního účtu dodavatele nebo zákazníka.

Kontrola zveřejněného bankovního účtu při účtování #

V rámci účtování nákupních dokladů bude provedena kontrola, zda je bankovní účet dodavatele zveřejněný. Pokud není, tak dojde k vyskočení dotazovacího dialogového okna, které informuje o nezveřejněném bankovním účtu dodavatele a dotazuje se, zda se má pokračovat v účtování.

Nastavení #

Základní nastavení doplňku je rozprostřeno do Nastavení nákupu a závazků V kartě Obecné ke konci jsou přidány dvě nastavovací pole:

 • Vytvářet bank. účty dle položek nespolehlivosti
 • Kontrolovat zveřejněný bankovní účet při účtování

Nastavení automatické aktualizace je v Nastavení služby ověření IČ #

 • Limit počtu dotazů Ares automatické kontroly nám určuje maximální počet dotazů na službu ARES
 • Kontrolovat adresu
 • Kontrolovat město
 • Kontrolovat název
 • Kontrolovat PSČ
 • Kontrola DIČ
 • Typ objektu ke kontrole
 • časový úsek kontroly nám určuje vybrat období, které se bude kontrolovat, zadává se pomocí 1D/1M/1R (vždy vybereme námi požadované, kdy D = den, M = měsíc, R = rok a číslo před značí počet)
 • Filtr dodavatele nám umožnuje zadat filtry na dodavatele pro automatickou aktualizaci IČ přes výběr 3 teček vedle pole
 • Filtr zákazníka nám umožnuje zadat filtry na zákazníka pro automatickou aktualizaci IČ přes výběr 3 teček vedle pole